انبارداری
Inventory

آماری کامل و با دقت از انبار شما برای محاسبه سریع موجودی کالاها در هتل شما

در انبارداری تاریانا کلیه سیکل های عملیاتی انبار شامل ورود و خروج کالا و مراحل موجود در هر سیکل قابل تعریف می باشد (درخواست کالا، خرید، رسید، حواله و ...)

در انبارداری هتل باید از نظر پیش بینی و احتیاط و مال اندیشی، موجودی انبار همیشه مورد بررسی قرار گیرد و با تمام شدن جنس، کالاها به صورت تک نمانند(قبل از اتمام هر جنس،سفارش خرید آن داده شود) به این منظور نرم افزار انبارداری هتل باید به گونه ای طراحی شده باشد که این نیاز ها را با سرعت و دقت تمام برطرف کند این همان نکته ای است که ما در تاریانا به آن توجه ویژه داریم.
 

تعاریف اولیه شامل انبار، واحدهای کالا و مراکز سازمان
ثبت و ردیابی جزئی ترین تغییر در اطلاعات
تعریف پارامتر از نوع کدینگ
محاسبه خودکار استهلاک اموال

ویژگی های کلیدی

  1. تعریف پارامترهای مورد نیاز در بخش های مختلف
  2. امکان ثبت سند حسابداری در بخش اسناد تایید نشده سیستم حسابداری
  3. تعریف سرفصل انبار،گروه بندی کالا
  4. تعریف سیکل ها و مراحل عملیاتی انبار به طور مرتبط به یکدیگر از مرحله درخواست کالا تا رسید قطعی انبار
  5. امکان اعمال محدودیت نمایش اطلاعات در سیکل های تعریف شده با توجه به کلیه پارامتر های سابقه ای
  6. امکان قطعی نمودن اسناد ثبت شده در سیکل ها به صورت دستی و خودکار با توجه به مدت زمان پس از ثبت سند
  7. امکان حذف گروهی اسناد
  8. امکان الصاق پیوست
  9. استخراج کلیه گزارشات مربوط به سرفصل انبار،سیکل های انبار و ...
  10. ثبت کارت اموال به همراه جابجابی به طور خودکار از طریق سیکل های قبض و حواله انبار

ماژول ها

فرم درخواست دمو

پس از پر کردن فرم دمو نمایندگان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت