هزینه تمام شده
Cost Control

جامع ترین کاست کنترل برای اولین بار در هتل های ایران

هزینه یابی و کنترل هزینه ها در هتل، از اصلی ترین و مهمترین راهکارها به منظور جلوگیری از هدررفت انرژی، سرمایه و نیروی انسانی دخیل در امور و خدمات هتل می باشد، عدم وجود اطلاعات دقیق از هزینه های انجام شده در خصوص خدمات و امکانات هتل، سدی محکم در مقابل قیمت گذاری اتاق ها و یا خدمات ارائه شده به مشتریان است.

هزینه یابی و کنترل هزینه ها در هتل ها، اصلی و مهمترین راهکار جهت جلوگیری از هدر وقت انرژی، سرمایه و نیروی انسانی دخیل در امور و خدمات هتل ها می باشد، عدم وجود دقیق هزینه های انجام شده در خصوص خدمات و امکانات هتل، سدی محکم در مقابل قیمت گذاری اتاق ها و یا خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد.

بررسی میزان مصرف بر اساس برنامه و Recipe
محاسبه Cost به دو روش
گزارش گیری های متنوع
محاسبه بهای تمام شده بر اساس ضریب تاثیر بخش ها

ویژگی های کلیدی

  1. تعریف بازه های زمانی محاسبات
  2. محاسبه ی کاست کنترل به دو روش
  3. محاسبه ی بهای تمام شده خدمات در هتل بر اساس ضریب تاثیر
  4. کنترل مقایسه ای مواد درخواستی- مصرفی و ضایعات بر اساس برنامه غذایی،Recipe و حواله ی انبار
  5. محاسبه ی بهای تمام شده بر اساس سربار مستقیم و غیر مستقیم
  6. تفکیک هزینه های پرسنلی و مسافری
  7. ارائه گزارشات منطقی و عملی بابت نوسانات کاست

ماژول ها

فرم درخواست دمو

پس از پر کردن فرم دمو نمایندگان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت